“МБАЛ - Харманли” ЕООД

Със своята едновековна история Xарманлийската болница е една от най-старите болници в нашата страна. Възникнала в годините след Освобождението и Съединението, нейната вековна диря дава своя отпечатък върху здравното и социалното благополучие на населението от нашия край. “МБАЛ - Харманли” ЕООД обслужва населението на три общини: Харманли, Симеоновград, Маджарово. Намира се на 40 км. от Областния център и се явява помощно-консултативно звено за по-отдалечените болници на областта.
Не без значение е международния път Е - 80, който преминава през региона ни. Натовареният трафик на движението по него е свързан с повишеното ниво на травматизма от пътно-транспортни произшествия в региона обслужван от “МБАЛ - Харманли”.

МИСИЯ – Мисията на “МБАЛ - Харманли” е оказване на здравни услуги и лечебна помощ за повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението и повишаване на раждаемостта. “МБАЛ - ХАРМАНЛИ” ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари, специалисти по здравни грижи и помощен персонал предоставят своевременна, качествена, достъпна и специализирана медицинска помощ на нуждаещи се. “МБАЛ - Харманли” ЕООД заема важно място в системата на здравеопазването в Област Хасково. В болницата работят 30 лекари, 83 мед. сестри, акушерки, лаборанти, 54 друг персонал. Дейността на МБАЛ се осъществява според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.

“МБАЛ - Харманли” ЕООД осъществява следните дейности: диагностикаи лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болестни състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните направления: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, активно издирване на, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания, родилна помощ, диагностика и консултация поискани от лекар от друго лечебно заведение.

Ценоразпис

дарителска сметка в BGN
UniCredit Bulbank
IBAN: BG40UNCR70001523965089
BIC: UNCRBGSF
титуляр: МБАЛ - Хармани ЕООД
булстат: 126529734

На 24.03.2020 г. получени 50 бр. маски от Диана Вагларова. Екипът на МБАЛ - Харманли благодари за направеното дарение! Доброто ще спаси света!