“МБАЛ - Харманли” ЕООД
банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG27UNCR96601036768010
Профил на купувача ЦАИС

Обяви

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за извършване на доставка и монтаж на материали по количествена сметка