Обществени поръчки

Към № 15 публикувано на: 16.01.2020
Протокол 4
Доклад
Решение

Към № 15 публикувано на: 25.11.2019
Протокол 2
Протокол 3

Към № 18 публикувано на: 21.10.2019
Обявление за прекратяване
Съобщение
Решение до КЗК
Съобщение

Към № 15 публикувано на: 09.10.2019
Съобщение
Протокол

Към № 18 публикувано на: 01.10.2019
Разяснение

Към № 18 публикувано на: 26.09.2019
Разяснение

№ 18 публикувано на: 17.09.2019
Открита процедура "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на компютърен томограф"
Решение
Обявление
Документация
ЕЕДОП

Към № 16 публикувано на: 10.09.2019
Протокол

Към № 16 публикувано на: 15.08.2019
Удължаване на срока
Съобщение
ОП

№ 17 публикувано на: 06.08.2019
Пазарна консултация
Покана за пазарна консултация
Приложение към поканата

№ 16 публикувано на: 02.08.2019
Приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болните пациенти и дежурен персонал в МБАЛ-Харманли ЕООД
Обява
Документация
Приложения

Към № 15 публикувано на: 15.07.2019
Разяснение

№ 15 публикувано на: 20.06.2019
Публично състезание
Решение
Обява
Документация
ЕЕДОП

№ 14 публикувано на: 14.05.2019
Обобщена информация по чл. 230/2018 г.

Към № 12 публикувано на: 01.04.2019
Изпълнени договори:
Договор
Договор

Към № 13 публикувано на: 12.07.2018
Протокол

Към № 13 публикувано на: 21.06.2018
Удължаване на срока до 27.06.2018 г.

№ 13 публикувано на: 11.06.2018 г. Обществена поръчка - Приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни пациенти и дежурен персонал в "МБАЛ-Харманли"ЕООД.
Документация
Обява № 9077085/11.06.2018 г.

Към № 12 публикувано на: 21.02.2018
Сключени договори:
Договор
Договор
Решение

Към № 12 публикувано на: 12.01.2018
Решение
Протокол 1
Протокол 2

Внимание!
За да можете да видите съдържанието на файловете с разширение ".fed", трябва да имате инсталиран редактор на форми, който може да бъде изтеглен от тук.