Обществени поръчки

Към № 15 публикувано на: 15.07.2019
Разяснение

№ 15 публикувано на: 20.06.2019
Публично състезание
Решение
Обява
Документация
ЕЕДОП

№ 14 публикувано на: 14.05.2019
Обобщена информация по чл. 230/2018 г.

Към № 12 публикувано на: 01.04.2019
Изпълнени договори:
Договор
Договор

Към № 13 публикувано на: 12.07.2018
Протокол

Към № 13 публикувано на: 21.06.2018
Удължаване на срока до 27.06.2018 г.

№ 13 публикувано на: 11.06.2018 г. Обществена поръчка - Приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни пациенти и дежурен персонал в "МБАЛ-Харманли"ЕООД.
Документация
Обява № 9077085/11.06.2018 г.

Към № 12 публикувано на: 21.02.2018
Сключени договори:
Договор
Договор
Решение

Към № 12 публикувано на: 12.01.2018
Решение
Протокол 1
Протокол 2