“МБАЛ - Харманли” ЕООД
банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG27UNCR96601036768010
Профил на купувача ЦАИС

Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-270, по обособена позиция № 1

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-277, по обособена позиция № 2

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.